maandag 18 augustus 2014

Nog steeds op zoek naar licht

Je eigen waarde weer moeten zoeken. Weer strijden. Daar valt nog mee te leven. En dat komt wel weer goed. Maar je lieve hummeltje weer moeten wegbrengen, met een krop in de keel, met boosheid, met veel verdriet. En weten dat je hem weer een hele poos die zorgeloze kindertijd ontneemt die je hem zo graag wil geven. Dat is een pijn die snijdt door merg en been. Elke minuut. Elke seconde. En ik kan er niet omheen. 

1 opmerking: